Друк 

Надання якісних юридичних послуг у галузі фінансових ринків є одним із найбільш значних професійних здобутків Юридичної компанії «LBC Partners», де у нас є значні напрацювання  та досвід.

Юристи компанії LBC Partners мають досвід роботи у Державній комісії з регулювання фінансових ринків, обслуговування компаній фінансового сектору економіки, законопроектної роботи з відповідних питань.

Ми надаємо послуги інвесторам фінансових ринків, фінансовим установам (фінансовим компаніям (кредитні, факторингові, лізингові); страховим компаніям, управителям Фондів фінансування будівництва; ломбардам; недержавним пенсійним фондам; компаніям з управліннями активами та інвестиційним фондам, зокрема корпоративним (КІФ), торговцям цінними паперами та зберігачам; компаніям з обміну валют і переказу коштів, банкам, суб’єктам реального сектору економіки, іншим юридичним та аудиторським компаніям.

Напрямками нашої практики на фінансових ринках є:

І. LBC Partners є лідером організації та супроводу угод купівлі-продажу компаній фінансового сектору економіки.  У рамках програми Case Invest – фінансовий сектор, ми забезпечуємо:

-   Надання послуг з організації та адресного супроводу угод купівлі-продажу фінансових установ.

При наданні послуг за програмою Case Invest – фінансовий сектор, ми пропонуємо:

Організацію придбання та продажу компаній фінансового сектору економіки, переговорів за запитами інвесторів та власників фінансових установ на основі цінових та інших параметрів.

-    Юридичний аудит (Due Diligence) компанії перед придбанням, перевірка документів компанії.

-    Супровід погодження набуття істотної участі у фінансовій установі.

-    Підготовка документів для переоформлення корпоративних прав фінансової установи.

-  Супровід комплексу регуляторних питань при  придбанні фінансової установи (реєстраційні процедури, акціонерний капітал, зміна найменування, зміна відомостей про компанію у органах, що здійснюють регулювання відповідних видів діяльності, отримання додаткових ліцензій, підготовка фахівців тощо).

-   Реструктуризація (реорганізація) та консультування щодо початку діяльності придбаної фінансової установи.

ІІ. При наданні послуг з «створення під ключ» фінансових установ (компаній фінансового сектору економіки) –програма «Фінансові послуги–старт», ми пропонуємо:

-  Консультування щодо створення, правового статусу, регулятивних вимог до фінансових установ.

Реєстрацію фінансових установ, супровід створення статутного капіталу, організацію проходження аудиту та отримання необхідних аудиторських висновків, підготовку сертифікованих фахівців та виконання інших регулятивних вимог для набуття статусу фінансової установи.

-  Підготовку пакетів документів на внесення компанії до Державного реєстру фінансових установ, отримання ліцензій на надання фінансових послуг; супровід.

-  Питання організації фінансового моніторингу.

-  Організацію (реєстрацію) випуску та емісії цінних паперів, взаємовідносини з зберігачем цінних паперів і Національним депозитарієм, членство в саморегулівних організаціях (СРО).

Консультування щодо початку діяльності новоствореної фінансової установи.

ІІІ. При обслуговуванні поточної діяльності фінансових установ, ми пропонуємо:

-  Договірна практика з врахуванням особливостей правового регулювання діяльності фінансових установ.

-  Супровід взаємовідносин фінансових установ з суб’єктами господарювання реального сектору економіки, споживачами фінансових послуг.

-  Консультування з питань нормативів діяльності фінансових установ, вимог до фінансових операцій, активів та резервів, оподаткування, фінансового моніторингу, валютного регулювання.

Консультування з питань корпоративного управління та права з врахуванням вимог до фінансових установ.

-  Абонентне юридичне обслуговування фінансових установ.

-  Представництво інтересів фінансових установ в органах, які здійснюють державне регулювання та нагляд на фінансових ринках.

-  Судовий захист інтересів фінансових установ та споживачів в судах адміністративної, загальної та господарської юрисдикцій.

ІV. Навчально –методичний центр «Фінансові ринки».

Постійні зміни у правовому регулюванні фінансових ринків, розвиток нових технологій, видів фінансових послуг та продуктів, значний багаторічний досвід Юридичної компанії «LBC Partners» у цьому сегменті бізнесу, обумовили створення та пропозицію нами:

Проведення відкритих семінарів і навчальних програм для учасників ринків фінансових послуг з актуальних питань законодавства і практики його застосування, особливостей діяльності окремих видів фінансових установ та видів фінансових послуг, нових регулятивних вимог, оподаткування та звітності, нових видів фінансових послуг, продуктів та технологій.

Проведення корпоративних семінарів та навчальних програм за запитами наших клієнтів з актуальних питань їх діяльності на фінансових ринках.

-  Методологічна діяльність з узагальнення практики застосування законодавства на ринках фінансових послуг, підготовка коментарів до законодавства, запитань і відповідей, рекомендацій, електронних і друкованих видань з цієї тематики.